Kategoriler

Haber bülteni

Online Satış Sözleşmesi
Bu sözleşme, Üzümlü-Huğlu-Avtüfekleri.com’un müşteriye etkinlik hizmetinin satış ve kullanım şartlarını düzenlemek için hazırlanmıştır. Müşteri ve Yapı-Endüstri Merkezi, aşağıda belirtilen şartlar üzerinde tam bir anlaşmaya varmışlardır.

TARAFLAR

Üzümlü-Huğlu-Avtüfekleri.com

Müşteri: Bu sözleşmeyi, Üzümlü-Huğlu-Avtüfekleri.com online hizmet satış bölümünde yapacağı başvuru esnasında onaylayan şahıs veya kurum.

SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞİ VE SÜRESİ

Müşteri'nin Üzümlü-Huğlu-Avtüfekleri.com'un web sitesinden yapacağı online başvuru ile sözleşme yürürlüğe girer. Sözleşme etkinlik ve/veya hizmetlerin gerçekleşmesi ile sona erer.

BİLDİRİMLER

Üzümlü-Huğlu-Avtüfekleri.com., müşteriye yapacağı her türlü bildirim için, öncelikle müşterinin kayıt işlemi esnasında bildirdiği e-posta adresini kullanacaktır. Bu adresin yapılacak her türlü bildirim için geçerli bir adres olması konusundaki sorumluluk müşteriye aittir.

Müşteri online kayıt esnasında ve/veya daha sonra Üzümlü-Huğlu-Avtüfekleri.com’e bildireceği bilgilerin doğru ve güncel olduğunu beyan ve kabul eder. Üzümlü-Huğlu-Avtüfekleri.com’e müşteri tarafından bildirilen bilgilerin yanlış veya eksik olması ya da güncel olmamasından dolayı meydana gelecek aksaklık ve / veya zararlardan dolayı, müşteri Üzümlü-Huğlu-Avtüfekleri.com’den hiçbir zarar tazmini talebinde bulunmayacağını peşinen kabul eder.

UZUMLU-HUGLU-AVTUFEKLERI.COM ’UN SAĞLAYACAĞI HİZMETLER

Üzümlü-Huğlu-Avtüfekleri.com, müşterinin online başvuru esnasında talep ettiği etkinlik ve hizmetlerin belirtilen kalemler dahilinde ve talep edilen tarihin Üzümlü-Huğlu-Avtüfekleri.com tarafından müsait olması durumunda gerçekleşmesini sağlayacaktır. Tarih ve hizmetler hakkında Üzümlü-Huğlu-Avtüfekleri.com, müşteriyi bilgilendirecektir.


ÜCRETLER VE ÖDEME

Müşteri, Üzümlü-Huğlu-Avtüfekleri.com’un hizmetleri ile ilgili ücretleri ve tahakkuk edecek vergileri ödemeyi kabul eder. Ücretler, etkinlik tarihinden önce tamamlanacak şekilde peşin veya taksitle tahsil edilecektir.


MÜŞTERİ, BU SÖZLEŞMEYİ KABUL EDEREK, İLGİLİ ÜCRETLERİN
Üzümlü-Huğlu-Avtüfekleri.com’UN BELİRTİLEN HESABINA, BELİRLENECEK ÖDEME PLANI İLE YATIRACAĞINI TAAHÜT EDER.

Müşteri sözleşmeyi sözleşme tarihinden itibaren üç (3) gün içerisinde Üzümlü-Huğlu-Avtüfekleri.com’a yapacağı yazılı başvuru (posta, e-posta) ile sonlandırabilir. Bu durumda, Üzümlü-Huğlu-Avtüfekleri.com Müşteri tarafından yapılmış bir ödeme var ise bu ödemeyi bilafaiz aynen iade edilecektir.
Üzümlü-Huğlu-Avtüfekleri.com, müşterinin ödeme planına uygun davranmaması durumunda, etkinliği ve verilen hizmetleri gerçekleştirmeme – durdurma, sözleşmeyi aynen ifa etmekten vazgeçme ya da feshetmek hakkını saklı tutar. Bu süre içerisinde Üzümlü-Huğlu-Avtüfekleri.com tarafından yapılmış hizmetler için Üzümlü-Huğlu-Avtüfekleri.com’un geri ödeme sorumluluğu yoktur.
Üzümlü-Huğlu-Avtüfekleri.com’UN SINIRLI SORUMLULUĞU

Üzümlü-Huğlu-Avtüfekleri.com müşteriye sağlanan hizmetlerin gerçekleşmesini sağlamak için gerekli çabayı sarf edecektir.
Müşterinin bu sözleşme kapsamında sağlanan herhangi bir hizmetin kullanımından ve/veya kullanılamamasından dolayı oluşabilecek direkt ve/veya dolaylı zararlarında Üzümlü-Huğlu-Avtüfekleri.com’un sorumluluğu, en fazla sağlanan servislerin işbu sözleşmede ya da bilahare e-posta vs. yol ile müşteriye bildirilen toplam bedelini geçemez.
Üzümlü-Huğlu-Avtüfekleri.com KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİ

Aksi belirtilen durumlar hariç, müşterinin yapacağı online işlemler ile ilgili olarak, Üzümlü-Huğlu-Avtüfekleri.com kayıtları geçerli delil sayılacaktır.

MÜŞTERİ'NİN HAKLARININ DEVRİ

Müşteri, bu sözleşme kapsamındaki Üzümlü-Huğlu-Avtüfekleri.com’dan alacağı hizmetleri başka bir şahıs veya firmaya devredemez.

SÖZLEŞMENİN FESHİ

Üzümlü-Huğlu-Avtüfekleri.com, müşteriye etkinlik tarihinden 45 işgünü önceden yazılı bildirim yaparak, bu sözleşmeyi sebep göstermeden sonlandırabilir. Bu durumda, müşterinin Üzümlü-Huğlu-Avtüfekleri.com.'a ödemesini önceden gerçekleştirdiği, ancak kullanımı gerçekleşmeyen hizmetler ile ilgili ücretler, müşteriye aynen iade edilir.

Müşterinin bu sözleşmede belirtilen şartları kısmen ya da tamamen ihlal etmesi durumunda, uzumlu-huglu-avtufekleri.com, müşteriye sağlanan hizmetleri önceden haber vermeden sonlandırabilir ve sözleşmeyi aynen ifasından vazgeçebilir ya da feshedebilir. Bu durumda, müşterinin önceden ödediği ücretlerin iadesi gerçekleştirilmez.

 

ONLINE SÖZLEŞMENİN GEÇERLİLİĞİ

Müşterinin online başvurusu esnasında onayladığı bu sözleşmede zaman içerisinde gerçekleşecek değişiklikler, e-posta yolu ile müşteriye bildirilecektir. Müşteri, uzumlu-huglu-avtufekleri.com hizmetlerini kullanmaya devam ederek, yürürlükteki sözleşme şartlarını kabul etmiş sayılacaktır.

UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu sözleşmeden kaynaklanacak olan her türlü uyuşmazlığın çözümünde Konya (Beyşehir) Asliye Ticaret Mahkemeleri ve Beyşehir İcra Müdürlükleri yetkilidir.

İşbu sözleşme, müşterinin onay butonunu tıklaması ile online olarak uzumlu-huglu-avtufekleri.com’a ulaşmış ve onay günü itibariyle yürürlüğe girmiştir.


İletişim

7/24 bize ulaşabilirsiniz.

Telefon:0 541 809 80 99

Destek hattıyla irtibat kurun

RSS

RSS besleme eklenmedi